Cách chơi

15-04-20

Quy Tắc Đặt Tên Nhân Vật Và Tên Clan Trong Game


Các Chiến Binh CODM hãy tham khảo các quy tắc đặt tên trong game bên dưới để tránh các trường hợp không thể đặt tên cho nhân vật và tên Clan nhé.

▶ QUY TẮC ĐẶT TÊN NHÂN VẬT VÀ TÊN CLAN TRONG GAME:

● Độ dài tên Nhân Vật: 3 - 14 ký tự.
● Độ dài tên Clan: 3 - 16 ký tự.
● Có thể dùng chữ, số, một số ký tự đặc biệt nhất định ("@" "," "." ";" ":").
● Các ký tự có dấu sẽ được tính thành 2 ký tự (Ví dụ: A = 1 ký tự, Á = 2 ký tự).

▶ LƯU Ý:

Tên Nhân Vật và tên Clan không được chứa:
● Dấu cách (space).
● Ký tự đặc biệt (ngoài các ký tự nêu ở trên).
● Các từ ngữ nhạy cảm, liên quan tới chính trị, tôn giáo, bạo lực v.v...
● Tên trùng với tên người chơi khác.