Giải đấu

17-07-20

Điều Lệ Giải Đấu Vô Địch Quốc Gia (Giải đấu Mùa 3) - Chế độ Lady Battle Royale