Giải đấu

16-05-20

Chính Sách Hỗ Trợ Clan Tổ Chức Giải Đấu Cộng Đồng Call of Duty: Mobile


I. GIỚI THIỆU CHÍNH SÁCH:

Chính sách hỗ trợ giải thưởng trong trò chơi cho các giải đấu cộng đồng CLAN thông qua đăng ký với đội CODMVN ESPORTS.

II. MỤC ĐÍCH:

Phát triển cộng đồng CLAN Call of Duty: Mobile VN, tạo phong trào chơi và thi đấu trò chơi Call of Duty: Mobile VN cho thành viên Clan của bạn và các người chơi khác trong cộng đồng cùng tham gia.

III. ĐỐI TƯỢNG:

  ● Các Chủ CLAN đăng ký tổ chức giải đấu với đội CODMVN ESPORTS.
  ● Các CLAN đạt cấp độ 4 & có 30 thành viên trở lên.
  ● Các CLAN khác nằm trong trường hợp đặc biệt được đặc cách cho phép.

IV. MÔ HÌNH:V. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH:

Giải đấu, sự kiện thỏa mãn các điều kiện sau:
  ● Giải đấu/ Sự kiện phải đăng ký thông tin qua mẫu:https://forms.gle/LesaVkWJ7XqeuBYv8
  ● Giải đấu/Sự kiện phải là phi lợi nhuận, không hiển thị logo/quảng cáo và không có bất kỳ tài trợ/hỗ trợ, tặng/đóng góp (donate) từ các cá nhân/công ty/tổ chức khác trừ khi được sự cho phép của đội CODMVN ESPORTS.
  ● Tổng giá trị giải thưởng (Tiền mặt + Không tiền mặt) không quá 5.000.000 VNĐ.
  ● Không có sự tham gia của các vận động viên chuyên nghiệp đang thi đấu cho giải đấu chuyên nghiệp.
  ● Đảm bảo số đội đăng ký và tham dự tối thiểu theo quy định.
  ● Thời gian đăng ký với CODMVN ESPORTS phải ít nhất trước 02 tuần (Tính từ ngày bắt đầu mở đăng ký tham gia giải đấu hoặc công bố thông tin giải đấu/sự kiện).
  ● Đội CODMVN ESPORTS có toàn quyền hỗ trợ hoặc từ chối hỗ trợ giải thưởng Giải đấu/ Sự kiện mà không cần nêu lý do.
  ● Giới hạn tổng số lượng Giải đấu/Sự kiện cộng đồng Clan được duyệt hỗ trợ trong 01 tuần : 10 Giải đấu/ Sự kiện.

VI. Các vật phẩm, quyền lợi có thể được hỗ trợ:

a) Điểm CP trao giải.
b) Hỗ trợ lương người tổ chức.
Tùy vào quy mô, phản hồi của người tham dự và đánh giá về giải đấu của Đội CODMVN ESPORTS, các mức hỗ trợ sẽ khác nhau.
Quy mô & các mức hỗ trợ của giải đấu/ sự kiện tạm thời:VII. Các cam kết của Giải đấu/Sự kiện:

Nếu Giải đấu/ Sự kiện không đạt được các cam kết tối thiểu. Đội CODMVN ESPORTS có quyền:
  ● Từ chối trao giải thưởng hỗ trợ hoặc chỉ trao một phần giải thưởng hỗ trợ.
  ● Từ chối trao những hỗ trợ cho người tổ chức.

1) Các cam kết chung: Clan tổ chức cần cung cấp đầy đủ các thông tin bên dưới QUA EMAIL cho đội CODMVN ESPORTS: 
  ● Giai đoạn trước khi diễn ra giải đấu:
    - Thông tin về giải đấu:
      ○ Số người tham gia theo dự tính.
      ○
 Số đội tham gia theo dự tính.
      ○ 
Gói đăng ký hỗ trợ.
      ○ 
Thể thức thi đấu và cách tính điểm.
      ○ 
Cách chia thưởng.
      ○ Thời gian tổ chức các vòng thi đấu.
    - Thông tin danh sách tất cả thành viên tham gia giải đấu: cần cung cấp trước 1 ngày khi giải đấu diễn ra (có thể trình bày bằng Word, Excel):
      ○ Họ & Tên người tham dự.
      ○ Link facebook người tham dự (Đường link dẫn tới trang cá nhân không phải tên facebook).
      ○ UID, OpenID & Tên nhân vật người tham dự.
      ○ Email người tham dự.
      ○ Số điện thoại người tham dự.
    - Sơ đồ thi đấu/ chia bảng: có thể trình bày bằng Word, Excel, hoặc sử dụng trang https://challonge.com/
    - Hình ảnh chuẩn bị quảng bá cho các giải đấu:
      ○ Công bố giải đấu.
      ○ Công bố lịch thi đấu, lịch livestream.
      ○ Công bố danh sách thi đấu.
      ○ Công bố giải thưởng.
      ○ Công bố kết quả thi đấu.
    - Link Group công bố thông tin của giải đấu cho các thành viên.

  ● Giai đoạn sau khi giải đấu diễn ra:
    - Tổng số thành viên tham gia giải đấu thực tế.
    - Tổng số team tham gia giải đấu thực tế. 
    - Đường link livestream thi đấu.
    - Sơ đồ bảng thi đấu: cần điền thông tin thắng thua của từng trận.
    - Danh sách các đội nhận thưởng.
    - Đường link các bài viết về giải đấu.
    - Xác nhận trao giải của các đội trưởng tham gia giải đấu.

2) Cam kết của Giải đấu, hiện tại chúng tôi chỉ hỗ trợ giải đấu Online:
  ● Hỗ trợ giải thưởng gói B:
    - Số CP hỗ trợ: 5.000 CP/ giải.
    - Số đội tham dự tối thiểu ở chế độ MultiPlayer/ BattleRoyale: 16 đội.
    - Lịch trình giải đấu không được vượt quá 10 ngày (Tính từ ngày thi đấu đầu tiên cho đến ngày thi đấu cuối cùng).
  ● Hỗ trợ giải thưởng gói A:
    - Số CP hỗ trợ: 10.000 CP/ giải.
    - Số đội tham dự tối thiểu ở chế độ MultiPlayer/ BattleRoyale : 32 đội.
    - Lịch trình giải đấu không được vượt quá 14 ngày (Tính từ ngày thi đấu đầu tiên cho đến ngày thi đấu cuối cùng).
  ● Hỗ trợ giải thưởng gói S:
    - Số CP hỗ trợ: 15.000 CP/ giải.
    - Số đội tham dự tối thiểu ở chế độ MultiPlayer/ BattleRoyale: 64 đội.
    - Lịch trình giải đấu không được vượt quá 30 ngày (Tính từ ngày thi đấu đầu tiên cho đến ngày thi đấu cuối cùng).
  ● Yêu cầu chung:
    - Số thành viên tối thiểu 01 đội:
      ○ MultiPlayer: 05 thành viên chính thức + 01 thành viên dự bị.
      ○ BattleRoyale: 04 thành viên chính thức + 01 thành viên dự bị.
    - Tất cả thành viên tham gia phải đăng ký thông tin. Các đội có thành viên điền sai thông tin sẽ bị từ chối trao thưởng.

3) Một số quy định của chính sách:
● Các quy định chính sách:
- Các quy định sẽ luôn được cập nhật để tối ưu hóa các chính sách và điều kiện tổ chức giải đấu cho cộng đồng Clan. Những CLAN muốn tổ chức giải đấu & nhận hỗ trợ giải thưởng cần đọc và hiểu rõ các quy định này thuộc quyền quyết định của đội CODMVN ESPORTS.
- Trong thời gian thực hiện chính sách này, nếu có bất kỳ tiêu cực hoặc vi phạm nào xảy ra, đội CODMVN ESPORTS có quyền giảm/rút hỗ trợ hoặc dừng sự kiện/ giải đấu của CLAN đó ngay lập tức.
- Mỗi lần tổ chức giải đấu/sự kiện, CLAN phải đăng ký với Đội CODMVN ESPORTS nếu muốn được nhận hỗ trợ. Ngay cả khi CLAN của bạn đã hoàn tất tổ chức giải đấu/sự kiện đã được hỗ trợ trước đó.
- Giải đấu/Sự kiện trong chính sách hỗ trợ phải là giải đấu/sự kiện phi lợi nhận, không được phép hiển thị logo, không được phép quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào. Tất cả tài nguyên được hỗ trợ bởi đội CODMVN ESPORTS không được phép sử dụng cho mục đích cá nhân khác ngoài việc trao thưởng như đã cam kết.
- Các Giải Đấu/Sự kiện có thể tạo ra doanh thu để cân bằng chi phí vận hành/tổ chức Giải đấu/ Sự kiện. Nếu Giải đấu/Sự kiện tạo ra lợi nhuận, CLAN tổ chức phải báo cáo cho đội CODMVN ESPORTS trước khi diễn ra để thảo luận về việc phân bổ lợi nhuận.
- Các CLAN không được đề xuất bất kỳ vấn đề nào sẽ gây hại hình ảnh hoặc lợi ích của NPH VNG.
- Các CLAN không được có những hành vi bao che, gây ảnh hưởng đến tính công bằng trong thời gian diễn ra Giải Đấu/Sự kiện. Các CLAN có hồ sơ xấu hoặc xuất hiện trong tin tức tiêu cực sẽ bị từ chối.
- Đội CODMVN ESPORTS rất vui khi thấy các sự kiện / giải đấu khác nhau được đề xuất bởi mọi người và các tổ chức từ khắp nơi. Nhưng với nguồn lực hạn chế, hãy hiểu rằng không phải tất cả các sự kiện sẽ được hỗ trợ bởi Đội CODMVN ESPORTS.
- Các CLAN cần hiểu rõ đây là Giải đấu/Sự kiện mà CLAN tự tổ chức, vận hành và các CLAN hoàn toàn tự chịu trách nhiệm cho tất cả các vấn đề gây ra. Mọi vấn đề của người tham dự sẽ được Ban điều hành CLAN tổ chức giải quyết. Đội CODMVN ESPORTS (VNG) không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
- Các CLAN có trách nhiệm phải làm rõ rằng Sự kiện / Giải đấu được hỗ trợ giải thưởng bởi Chính Sách Hỗ Trợ Clan Tổ Chức Giải Đấu Cộng Đồng thay vì tuyên bố rằng sự kiện / giải đấu được tài trợ hoặc tổ chức bởi NPH VNG hoặc Đội CODMVN ESPORTS . Không được hiển thị logo của VNG, Call of Duty: Mobile, Activision, Timi tại bất kỳ nơi nào trong suốt sự kiện / giải đấu trừ khi được sự cho phép.
- Sự kiện / Giải đấu không được liên quan đến rượu, bia, cờ bạc, các danh mục bị hạn chế/cấm bởi Chính Phủ dưới bất kỳ hình thức nào.
- Sự kiện/Giải đấu phải được truyền hình trực tiếp bằng đường dẫn/ kênh đã đăng ký trước với Đội CODMVN ESPORTS.
- Sự kiện/ Giải đấu không được bán bất kỳ sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có liên quan đến Call of Duty: Mobile.
- VNG và Đội CODMVN ESPORTS được quyền sử dụng toàn bộ hình ảnh và nội dunG, kết quả của Sự kiện/ Giải đấu để quảng bá, phát sóng mà không phải trả bất kỳ chi phí nào với thời hạn vĩnh viễn. Ngoài ra, VNG và Đội CODMVN ESPORTS được quyền sao chép, chỉnh sửa, hiển thị công khai, phát sóng tất cả các nội dung được tạo bởi Sự kiện/Giải đấu.
- VNG và Đội CODMVN ESPORTS được quyền sử dụng kết quả thi đấu của Sự kiện/Giải đấu để tuyển chọn đội tham gia cho Giải đấu/ Sự kiện khác mà VNG và Đội CODMVN ESPORTS tài trợ.
- Thời gian trao giải của Giải đấu/ Sự kiện không được quá 30 ngày kể từ ngày trận đấu cuối cùng.

● Tên của Sự kiện / Giải đấu, đội và người tham gia:
- Không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.
- Không được bán quyền đặt tên giải đấu/sự kiện cho một nhãn hiệu/thương hiệu/đối tác khác. Ví dụ Tên nhãn hiệu/thương hiệu xuất hiện trước tên của giải đấu.
- Không mang ý công kích, gây hiểu nhầm các đối tượng khác.
- Không chứa những từ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, tiết lộ bí mật nhà nước, lật đổ quyền lực nhà nước hoặc làm suy yếu sự thống nhất quốc gia; vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
- Không chứa những từ gây nguy hiểm cho danh dự và lợi ích quốc gia, làm tổn hại lợi ích cộng đồng hoặc truyền bá hận thù dân tộc.
- Không chứa những lời chửi rủa hoặc những từ ngữ lăng mạ, không đứng đắn, gây thù hận, phiền nhiễu hoặc tổn hại đến danh tiếng của cả nhân, tập thể hoặc tổ chức.
- Không được chứa các tên vi phạm bản quyền của một cá nhân hoặc tổ chức khác.
- Không được chứa các từ quảng cáo ứng dụng hoặc trò chơi của bên thứ ba.
- Không chứa các từ liên quan đến tục tĩu, khiêu dâm, đánh bạc, ma túy bất hợp pháp, bạo lực hoặc hoạt động tội phạm.

● Các quy định khác của VNG và Đội CODMVN ESPORT:
- Các CLAN phải nộp đơn cho VNG 02 tuần trước khi mở đăng ký giải đấu, công bố thông tin giải đấu.
- Các CLAN phải điền vào mẫu đơn và chuẩn bị tốt cho các vấn đề phát sinh.
- Các thông tin liên quan tới Sự kiện/Giải đấu nên được gửi qua email. Thỏa thuận đồng ý thực hiện các cam kết, điều khoản của Chính sách này là điều kiện tiên quyết để nhận hỗ trợ từ Đội CODMVN ESPORTS.
- Các CLAN chỉ có thể tổ chức Sự kiện / Giải đấu trong thời hạn quy định trong thỏa thuận. Nếu sự kiện / giải đấu có nhiều mùa, thì mỗi mùa phải ký một thỏa thuận riêng. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, bất kỳ sự kiện / giải đấu nào cũng có thể có tối đa hai mùa mỗi năm.

● Những lưu ý về sự kiện/ giải đấu:
- Lịch thi đấu của sự kiện / giải đấu của các CLAN phải tránh xung đột với lịch thi đấu của bất kỳ sự kiện / giải đấu chính thức nào trong khu vực tổ chức và lịch thi đấu của bất kỳ sự kiện / giải đấu chính thức nào trong khu vực của bất kỳ đội tham gia nào.
- Nếu có các đội chuyên nghiệp tham gia sự kiện / giải đấu, lịch thi đấu phải tránh toàn bộ thời gian của giải đấu chính thức. Vui lòng liên lạc với Đội CODMVN ESPORTS để đảm bảo không có xung đột về thời gian.
- Nếu sau khi sự kiện / giải đấu của Các CLAN được chấp thuận, Đội CODMVN ESPORTS đã sắp xếp sự kiện / giải đấu chính thức mới trong khu vực đó, sự kiện / giải đấu của các CLAN phải thay đổi lịch trình. Nếu không, Đội CODMVN ESPORTS sẽ hủy quảng cáo, dừng các hỗ trợ cho sự kiện / giải đấu của Các CLAN.
- Đội CODMVN ESPORTS sẽ không phê duyệt hoặc hỗ trợ cho bất kỳ giải đấu chuyên nghiệp nào (trừ trường hợp đặc biệt).
- Trừ những trường hợp đặc biệt, lịch thi đấu / sự kiện có thể không dài hơn 30 ngày (Tính từ ngày thi đấu đầu tiên đến ngày cuối cùng).
- Sau khi đồng ý thỏa thuận, Các CLAN phải thay đổi lịch trình của sự kiện / giải đấu vì lý do riêng của họ, Các CLAN phải thông báo cho CODMVN ESPORTS để được chấp thuận.
- Quy mô của sự kiện / giải đấu phải phù hợp với kế hoạch.
- Các CLAN buộc phải trao thưởng cho người tham dự như đã cam kết/công bố.
- Các CLAN phải sử dụng logo do CODMVN ESPORTS duyệt, cung cấp. Các tài liệu quảng cáo như áp phích, banner, các ấn phẩm có hiển thị logo… phải được gửi qua Đội CODMVN ESPORTS kiểm tra trước.

● Những lưu ý về sự hỗ trợ:
- Nếu Đội CODMVN ESPORTS đồng ý cung cấp CP làm phần thưởng cho sự kiện / giải đấu của bạn, tất cả CP sẽ được gửi trong vòng 2 tuần sau khi Đội CODMVN ESPORTS nhận được thông tin tài khoản người chơi chiến thắng. Nếu CP không được gửi đến đúng người chơi do thông tin sai lệch do Các CLAN cung cấp, Đội CODMVN ESPORTS sẽ không chịu trách nhiệm.