Cách chơi

15-07-21

Thể Lệ - Cửa Hàng Thời Gian 20/07Hướng Dẫn Tham Gia

Cửa Hàng Thời Gian 20/07 sẽ mở bán 6 vật phẩm ngẫu nhiên từ kho thưởng gồm 9 vật phẩm được thay đổi mỗi 2 ngày, mỗi vật phẩm sẽ có mức giảm giá ngẫu nhiên từ 20% - 50% - 90%.

Cửa Hàng Thời Gian 20/07 sẽ được làm mới bằng 3 cách: 
  1. 1. Làm mới tự động vào 3 khung giờ cố định: 11:00, 18:00 và 20:00 mỗi ngày
  2. 2. Làm mới bằng Lượt Làm Mới (Nhận miễn phí bằng điểm danh hằng ngày)
  3. 3. Làm mới bằng CP

Mỗi lượt làm mới cửa hàng sẽ nhận được 1 điểm Tích Lũy. User tích lũy đủ điểm sẽ nhận được quà tại các mốc thưởng tương ứng.

Vật phẩm sau khi mua sẽ được gửi vào Hòm Thư. Giá khuyến mãi tương ứng với số CP bị trừ sau khi người chơi Xác nhận mua vật phẩm.

Kho thưởng sẽ được làm mới mỗi 2 ngày, user vào Danh Sách Vật Phẩm để xem danh sách vật phẩm và thời gian mở bán của các vật phẩm.