Cách chơi

21-10-20

Thể Lệ - Cửa Hàng Thời Gian 19/07

Hướng Dẫn Tham Gia
  •  Cửa Hàng Thời Gian 19/07 sẽ mở bán 6 vật phẩm ngẫu nhiên từ kho thưởng gồm 9 vật phẩm được thay đổi mỗi 2 ngày, mỗi vật phẩm sẽ có mức giảm giá ngẫu nhiên từ 20% - 50% - 90%.
  • Cửa Hàng Thời Gian 19/07 sẽ được làm mới bằng 3 cách: 
  1. Làm mới tự động vào 3 khung giờ cố định: 11:00, 18:00 và 20:00 mỗi ngày
  2. Làm mới bằng Lượt Làm Mới (Nhận miễn phí bằng điểm danh hằng ngày)
  3. Làm mới bằng CP
  • Mỗi lượt làm mới cửa hàng sẽ nhận được 1 điểm Tích Lũy. User tích lũy đủ điểm sẽ nhận được quà tại các mốc thưởng tương ứng.
  • Vật phẩm sau khi mua sẽ được gửi vào Hòm Thư. Giá khuyến mãi tương ứng với số CP bị trừ sau khi người chơi Xác nhận mua vật phẩm.
  • Kho thưởng sẽ được làm mới mỗi 2 ngày, user vào Danh Sách Vật Phẩm để xem danh sách vật phẩm và thời gian mở bán của các vật phẩm.