Giải đấu

26-05-20

Chính Sách Cấp Quyền Tổ Chức Giải Đấu Call of Duty: Mobile VN


I. GIỚI THIỆU CHÍNH SÁCH:

Chính sách quy định đối tượng được phép tổ chức Giải đấu/Sự kiện, đối tượng cần xin cấp phép để được tổ chức Giải đấu/Sự kiện liên quan đến trò chơi Call of Duty: Mobile tại Việt Nam.
Chính sách này được ban hành bởi Đội CODMVN ESPORTS nhằm phát triển cộng đồng người chơi Call of Duty: Mobile VN.
Đội CODMVN ESPORTS là đơn vị đại diện nắm giữ bản quyền tổ chức Giải đấu/Sự kiện của trò chơi Call of Duty: Mobile tại Việt Nam. Mọi Giải đấu/Sự kiện liên quan đến trò chơi Call of Duty: Mobile tại Việt Nam đều phải thông qua sự cấp phép của Đội CODMVN ESPORTS.

II. MỤC ĐÍCH:

Phát triển cộng đồng Call of Duty: Mobile VN, tạo phong trào chơi và thi đấu Call of Duty: Mobile VN khắp các tỉnh thành Việt Nam.

III. ĐỐI TƯỢNG:

  • Các Cá nhân, Streamer/Youtuber,… muốn tổ chức Giải đấu/Sự kiện giao lưu liên quan đến trò chơi Call of Duty: Mobile VN.
  • Các Đơn vị/Tổ chức muốn tổ chức Giải đấu/Sự kiện liên quan đến trò chơi Call of Duty: Mobile VN.

IV. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH:

1) TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU/SỰ KIỆN KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ, XIN CẤP PHÉP:
Nếu Giải đấu/Sự kiện thỏa mãn các điều kiện sau:
  • Là các cá nhân/người chơi không có công ty quản lý, không trực thuộc/ làm việc cho bất kỳ tổ chức nào.
  • Giải đấu/Sự kiện phải là phi lợi nhuận, không hiển thị logo/quảng cáo và không có bất kỳ tài trợ/hỗ trợ, tặng/đóng góp (donate) từ các cá nhân/công ty/tổ chức khác.
  • Tổng giá trị giải thưởng (Tiền mặt + Không tiền mặt) không quá 5.000.000 VNĐ.
  • Lịch trình giải đấu không được vượt quá 14 ngày (Tính từ ngày thi đấu đầu tiên cho đến ngày thi đấu cuối cùng).
  • Không có sự tham gia của các vận động viên chuyên nghiệp đang thi đấu cho giải đấu chuyên nghiệp.
  • Giải đấu/Sự kiện phải đăng ký thông tin qua mẫu: https://forms.gle/Rgwhg5NbsdBYdBF76
  • Nếu các giải đấu này muốn có sự hỗ trợ về giải thưởng in-game từ NPH VNG, các cá nhân có thể điền vào mẫu đăng ký hỗ trợ: https://forms.gle/mfSNKAYw8jrZ2WGz6

2) BẮT BUỘC ĐĂNG KÝ CẤP PHÉP TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU/SỰ KIỆN:
Các đối tượng áp dụng:
  • Tổng giá trị giải thưởng (Tiền mặt + Không tiền mặt) của Giải đấu/Sự kiện lớn hơn 5.000.000 VNĐ.
  • Các Cá nhân/Youtuber/Streamer có Công ty/Tổ chức quản lý/đại diện.
  • Giải đấu/Sự kiện có nhận tài trợ, có hiển thị logo hoặc quảng cáo.
  • Công ty/Tổ chức/Nhãn hàng là đơn vị tổ chức hoặc đơn vị tài trợ Giải đấu/Sự kiện.
Các đối tượng này muốn tổ chức Giải đấu/Sự kiện liên quan tới trò chơi Call of Duty: Mobile buộc phải đăng ký xin cấp phép tổ chức Giải đấu/Sự kiện với Đội CODMVN ESPORTS.
Quy định về đăng ký cấp phép:
  • Thời gian đăng ký phải ít nhất trước 30 ngày (Tính từ ngày bắt đầu mở đăng ký tham gia giải đấu hoặc công bố thông tin Giải đấu/Sự kiện).
  • Đội CODMVN ESPORTS có toàn quyền cấp phép hoặc từ chối cấp phép Giải đấu/Sự kiện mà không cần nêu lý do.
  • Nếu chưa được cấp phép, Giải đấu/Sự kiện sẽ không được phép tổ chức.

V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH SÁCH:

1) Cá nhân/ Đơn vị tổ chức Giải đấu/ Sự kiện phải tuân thủ các Điều khoản sử dụng của trò chơi Call of Duty: Mobile VN.
2) Các quy định sẽ luôn được cập nhật để tối ưu hóa các chính sách và điều kiện tổ chức Giải đấu/Sự kiện. Những cá nhân/tổ chức muốn tổ chức giải đấu cần đọc rõ và hiểu các quy định này thuộc quyền quyết định của Đội CODMVN ESPORTS. Trong thời gian thực hiện chính sách này, nếu có bất kỳ tiêu cực hoặc vi phạm nào xảy ra, Đội CODMVN ESPORTS có quyền rút cấp phép, thỏa thuận ủy quyền, dừng Giải đấu/Sự kiện của Cá nhân hay Tổ chức đó ngay lập tức.
3) Đây là chính sách cấp phép quyền tổ Giải đấu/Sự kiện hạn chế. Các Cá nhân/Đơn vị tổ chức không thể sử dụng cấp phép này độc quyền, chuyển nhượng hoặc cấp phép cho cá nhân/tổ chức khác. Đội CODMVN ESPORTS có thể hủy ngang hoặc hủy bỏ hoàn toàn cấp phép của Cá nhân/Đơn vị tổ chức khi nhận thấy có vi phạm hoặc hành động trái với các chính sách, điều khoản sử dụng của NPH.
4) Bạn phải đăng ký lại với Đội CODMVN ESPORTS nếu muốn tổ chức một Giải đấu/Sự kiện mới. Ngay cả khi bạn đã hoàn tất tổ chức Giải đấu/Sự kiện đã được cấp phép trước đó. Mỗi lần tổ chức Giải đấu/Sự kiện bạn đều phải đăng ký với Đội CODMVN ESPORTS.
5) Giải đấu/Sự kiện của các cá nhân thuộc nhóm không cần xin phép Đội CODMVN ESPORTS phải là Giải đấu/Sự kiện phi lợi nhận, không được phép hiển thị logo, quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào. Tất cả tài nguyên được hỗ trợ bởi Đội CODMVN ESPORTS không được phép sử dụng cho mục đích cá nhân khác ngoài việc trao thưởng như đã cam kết.
6) Giải đấu/Sự kiện không thể sử dụng cấp phép này để tạo lợi nhuận thương mại. Các Giải Đấu/Sự kiện có thể tạo ra doanh thu để cân bằng chi phí vận hành Giải đấu/ Sự kiện. Nhưng nếu Giải đấu/Sự kiện tạo ra lợi nhuận, Cá nhân/Đơn vị tổ chức phải báo cáo cho Đội CODMVN ESPORTS trước khi Giải đấu/Sự kiện diễn ra để thảo luận về việc phân bổ lợi nhuận này như thế nào. 7) Điều lệ của Giải đấu/ Sự kiện phải có điều khoản ghi rõ đây không phải là Giải đấu/Sự kiện chính thức từ NPH VNG hay đội Đội CODMVN ESPORTS. Cá nhân/Đơn vị tổ chức hoàn toàn tự chịu trách nhiệm cho tất cả các vấn đề gây ra. Mọi vấn đề của người tham dự sẽ được Ban điều hành tổ chức Giải đấu/Sự kiện giải quyết. Đội CODMVN ESPORTS có thể hòa giải nhưng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
8) Cá nhân/Đơn vị tổ chức không được đề xuất bất kỳ vấn đề nào sẽ gây hại hình ảnh hoặc lợi ích của NPH VNG, Đội CODMVN ESPORTS. Cá nhân/Đơn vị tổ chức không được có bất kỳ sự che giấu nào. Những Cá nhân/Đơn vị có hồ sơ xấu hoặc xuất hiện trong tin tức tiêu cực sẽ bị từ chối hoặc dừng Giải đấu/Sự kiện ngay lập tức.
9) Đội CODMVN ESPORTS rất vui khi thấy các Giải đấu/Sự kiện khác nhau được đề xuất bởi mọi người và các tổ chức từ khắp nơi. Nhưng với nguồn lực hạn chế, hãy hiểu rằng không phải tất cả các sự kiện sẽ được hỗ trợ bởi Đội CODMVN ESPORTS.
10) Cá nhân/Đơn vị tổ chức phải làm rõ rằng Giải đấu/Sự kiện được hỗ trợ bởi Chính sách của Đội CODMVN ESPORTS thay vì tuyên bố rằng Giải đấu/Sự kiện được tài trợ hoặc tổ chức bởi NPH VNG hoặc Đội CODMVN ESPORTS. Không được hiển thị logo của VNG, Call of Duty: Mobile VN, Activision, Timi tại bất kỳ nơi nào trong suốt Giải đấu/Sự kiện trừ khi được sự cho phép.
11) Giải đấu/Sự kiện không được liên quan đến rượu, bia, cờ bạc, các danh mục bị hạn chế/cấm bởi Nhà nước dưới bất kỳ hình thức nào.
12) Giải đấu/Sự kiện phải được truyền hình trực tiếp bằng đường dẫn/ kênh đã đăng ký trước với Đội CODMVN ESPORTS.
13) Giải đấu/Sự kiện không được bán bất kỳ sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có liên quan đến Call of Duty: Mobile.
14) Đội CODMVN ESPORTS được quyền sử dụng toàn bộ hình ảnh và nội dung, kết quả của Giải đấu/Sự kiện để quảng bá, phát sóng mà không phải trả bất kỳ chi phí nào với thời hạn vĩnh viễn. Ngoài ra, Đội CODMVN ESPORTS được quyền sao chép, chỉnh sửa, hiển thị công khai, phát sóng tất cả các nội dung được tạo bởi Giải đấu/Sự kiện.
15) Đội CODMVN ESPORTS được quyền sử dụng kết quả thi đấu của Giải đấu/Sự kiện để tuyển chọn đội tham gia cho Giải đấu/Sự kiện khác mà Đội CODMVN ESPORTS tổ chức, tài trợ.
16) Thời gian trao giải của Giải đấu/Sự kiện không được quá 30 ngày kể từ ngày trận đấu cuối cùng.
17) Tên của Giải đấu/Sự kiện và Người tham gia:
  • Không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.
  • Không được bán quyền đặt tên Giải đấu/Sự kiện cho một nhãn hiệu/thương hiệu/đối tác khác. Ví dụ Tên nhãn hiệu/thương hiệu xuất hiện trước tên của giải đấu.
  • Không mang ý công kích, gây hiểu nhầm các đối tượng khác.
  • Có thể không chứa những từ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, tiết lộ bí mật nhà nước, lật đổ quyền lực nhà nước hoặc làm suy yếu sự thống nhất quốc gia; vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
  • Có thể không chứa những từ gây nguy hiểm cho danh dự và lợi ích quốc gia, làm tổn hại lợi ích cộng đồng hoặc truyền bá hận thù dân tộc.
  • Không được chứa những thông tin chửi rủa hoặc những từ ngữ lăng mạ, kể cả những từ có khả năng gây khó chịu cho người khác, những từ gây tổn hại đến danh tiếng của người khác, những từ không đứng đắn hoặc thù hận hoặc những từ gây phiền nhiễu khác.
  • Không được chứa các tên không được cấp phép mà bản quyền được giữ bởi một cá nhân hoặc tổ chức khác.
  • Không được chứa các từ quảng cáo ứng dụng hoặc trò chơi của bên thứ ba.
  • Có thể không chứa các từ liên quan đến tục tĩu, khiêu dâm, đánh bạc, ma túy bất hợp pháp, bạo lực hoặc hoạt động tội phạm.
  • Các quy định khác của VNG.
18) Những lưu ý về quy trình thực hiện chính sách ESPORTS:
  • Cá nhân/Đơn vị tổ chức phải nộp đơn cho Đội CODMVN ESPORTS 30 ngày trước khi mở đăng ký giải đấu, công bố thông tin giải đấu.
  • Cá nhân/Đơn vị tổ chức phải điền vào mẫu đơn và chuẩn bị tốt cho các vấn đề tiềm ẩn.
  • Các thông tin liên quan tới Giải đấu/Sự kiện nên được gửi qua email bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh.
  • Thỏa thuận ủy quyền là điều kiện tiên quyết để tổ chức một Giải đấu/Sự kiện và nhận hỗ trợ từ Đội CODMVN ESPORTS. Sự chấp thuận chính thức và thỏa thuận ủy quyền sẽ được gửi qua email.
  • Cá nhân/Đơn vị tổ chức chỉ có thể tổ chức Giải đấu/Sự kiện trong thời hạn quy định trong hợp đồng ủy quyền. Nếu Giải đấu/Sự kiện có nhiều mùa, thì mỗi mùa phải ký một thỏa thuận riêng. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, bất kỳ Giải đấu/Sự kiện nào cũng có thể có tối đa hai mùa mỗi năm.
19) Những lưu ý về Giải đấu/Sự kiện:
  • Lịch thi đấu của Giải đấu/Sự kiện của bên thứ ba phải tránh xung đột với lịch thi đấu của bất kỳ Giải đấu/Sự kiện chính thức nào trong khu vực tổ chức và lịch thi đấu của bất kỳ Giải đấu/Sự kiện chính thức nào trong khu vực của bất kỳ đội tham gia nào. Và nếu có các đội chuyên nghiệp tham gia Giải đấu/Sự kiện, lịch thi đấu phải tránh toàn bộ thời gian của giải đấu chính thức. Vui lòng liên lạc với Đội CODMVN ESPORTS để đảm bảo không có xung đột về thời gian. Nếu sau khi Giải đấu/Sự kiện của bên thứ ba được chấp thuận, Đội CODMVN ESPORTS đã sắp xếp Giải đấu/Sự kiện chính thức mới trong khu vực đó, Cá nhân/Đơn vị tổ chức Giải đấu/Sự kiện của bên thứ ba phải thay đổi lịch trình. Nếu không, Đội CODMVN ESPORTS sẽ hủy quảng cáo, dừng Giải đấu/Sự kiện của bên thứ ba.
  • Đội CODMVN ESPORTS sẽ không phê duyệt hoặc hỗ trợ cho bất kỳ giải đấu chuyên nghiệp nào (trừ trường hợp đặc biệt).
  • Trừ những trường hợp đặc biệt, lịch thi đấu của Giải đấu/Sự kiện có thể không dài hơn 30 ngày (Tính từ ngày thi đấu đầu tiên đến ngày cuối cùng).
  • Sau khi chấp thuận thỏa thuận ủy quyền, Cá nhân/Đơn vị tổ chức phải thay đổi lịch trình của Giải đấu/Sự kiện vì lý do riêng của họ, Cá nhân/Đơn vị tổ chức phải thông báo cho Đội CODMVN ESPORTS để được chấp thuận.
  • Quy mô của Giải đấu/Sự kiện phải phù hợp với kế hoạch.
  • Cá nhân/Đơn vị tổ chức buộc phải trao thưởng cho người tham dự như đã cam kết/công bố.
  • Cá nhân/Đơn vị tổ chức phải sử dụng logo do Đội CODMVN ESPORTS duyệt, cung cấp. Các tài liệu quảng cáo như áp phích, banner, các ấn phẩm có hiển thị logo/quảng cáo/bán hàng… phải được Đội CODMVN ESPORTS kiểm tra trước.
20) Những lưu ý về sự hỗ trợ:
  • Nếu Đội CODMVN ESPORTS đồng ý cung cấp CP làm phần thưởng cho Giải đấu/Sự kiện của bạn, tất cả CP sẽ được gửi trong vòng 14 ngày sau khi Đội CODMVN ESPORTS nhận được thông tin tài khoản người chơi chiến thắng. Nếu CP không được gửi đến đúng người chơi do thông tin sai lệch do Cá nhân/Đơn vị tổ chức cung cấp, Đội CODMVN ESPORTS sẽ không chịu trách nhiệm.
  • Nếu Đội CODMVN ESPORTS đồng ý cung cấp CODE làm phần thưởng cho Giải đấu/Sự kiện của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi 14 ngày trước khi CODE được ban hành để đảm bảo CODE được phát hành đúng thời gian. Nếu Cá nhân/Đơn vị tổ chức không liên hệ với chúng tôi trước 14 ngày, chúng tôi có quyền từ chối cung cấp CODE.
21) Danh mục tài trợ bị cấm:
  • Bất kỳ trò chơi điện tử hoặc nhà phát triển hoặc phát hành trò chơi điện tử.
  • Bất kỳ dược phẩm hợp pháp hoặc không hợp pháp, được kê toa hoặc không bán công khai.
  • Vũ trang, súng và đạn dược hoặc các sản phẩm liên quan.
  • Các sản phẩm cháy, nổ bị quản lý bởi pháp luật.
  • Trang web có chủ đề hoặc có liên quan đến văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm. Các sản phẩm, dịch vụ liên quan tới tình dục.
  • Các sản phẩm, dịch vụ liên quan tới cá độ/ cá cược/ cờ bạc (hợp pháp hoặc không hợp pháp).
  • Sản phẩm thuốc lá & sản phẩm Vaping.
  • Sản phẩm có cồn hoặc độc hại bị Quản lý bởi pháp luật.
  • Tổ chức kinh doanh được xác nhận là giả mạo hoặc bất hợp pháp hoặc bất cứ cá nhân hay tổ chức có vi phạm Điều khoản Sử dụng của sản phẩm Call of Duty: Mobile VN.
  • Trang web, tổ chức mua bán, chia sẻ tài khoản CoDM.
  • Các hoạt động liên quan đến chính trị, ứng cử viên chính trị, bỏ phiếu chính trị…
  • Các danh mục khác mà Đội CODMVN ESPORTS cho rằng không phù hợp.
22) Trong mọi trường hợp, các quyết định của Đội CODMVN ESPORTS là quyết định cuối cùng.

VI. Các chế tài:


VII. Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo:

1) Mọi khiếu nại, tố cáo hay phản ánh liên quan đến Chính sách sẽ chỉ được Đội CODMVN ESPORTS tiếp nhận và phản hồi qua kênh Chăm sóc khách hàng trực tuyến (online) qua số điện thoại hotline 0869583137.
2) Để thực hiện khiếu nại, tố cáo hay phản ánh liên quan đến Chính sách, tài khoản của Bạn cần phải là tài khoản đã được định danh đầy đủ để VNG & Đội CODMVN ESPORTS có cơ sở tiếp nhận và liên hệ với Bạn. Trường hợp tài khoản của Bạn chưa được định danh đầy đủ hoặc VNG/ Đội CODMVN ESPORTS có cơ sở hợp lý để cho rằng thông tin Bạn cung cấp là không chính xác thì VNG/ Đội CODMVN ESPORTS có quyền từ chối giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bạn cho đến khi Bạn cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác.
3) Bạn đồng ý rằng, phản hồi của VNG/ Đội CODMVN ESPORTS về các khiếu nại, tố cáo của Bạn thông qua kênh Chăm sóc khách hàng trực tuyến là quyết định cuối cùng và chính thức của VNG/ Đội CODMVN ESPORTS theo đúng quy định của Luật Giao Dịch Điện Tử 2005.