Tin tức

16-07-21

Danh Sách Vật Phẩm - Cửa Hàng Thời Gian 19/07DANH SÁCH VẬT PHẨM


CÁC ITEM MỞ BÁN NGÀY: 19.07 - 20.07

 Seraph
 KN-44 - Golden Talon
 Lựu Đạn Nổ - Cuồng Nộ
 Charm - Lerch Forward
 Emote - Pose on Em
 Rương Sinking Spirit
 QXR - Tsundere
 Mô Tô - Kiệu Vua
 AK-47 - Hồ Cá Koi

CÁC ITEM MỞ BÁN NGÀY: 21.07

 Bathysphere
 ASM10 - Rồng Hủy Diệt
 Emote - 10 Điểm
 Charm - Người Tuyết
 Rương Tiền Tuyến
 MW11 - Cuồng Nộ
 Mô Tô - Tiểu Yêu Nữ
 .50 GS - Đường Đua
 AK-47 - Tân Sửu

CÁC ITEM MỞ BÁN NGÀY: 22.07

 M4A1 -  Đồ Tể
 Tianzhao
 Rương Hộp Bento
 Rương TBLM
 BK57 - Odyssey
 Dù Bay - Lam Thánh
 KRM-262 - Future Buzz
 ORV - Tinh Thể Điện Tử
 Charm - Thây Ma

 CÁC ITEM MỞ BÁN NGÀY: 23.07 - 24.07

 Spectre - Spectral
 Ba lô - Túi Bộ Đàm
 Emote - Coi Chừng
 Emote - Backyard Boogie
 Charm - Mèo Lớn
 AK117 - Trí Tuệ Máy
 Rương THKH
 Echo - Trăng Tròn
 BK57 - Dễ Thương


Ngoài ra, với mỗi lượt Làm Mới Cửa Hàng, các Chiến Binh nhận được 1 Điểm Tích Lũy. Khi Điểm Tích Lũy đạt đến các mốc thưởng quy định, các Chiến Binh có thể đổi thưởng các vật phẩm ở mốc thưởng tương ứng. Danh sách quà thưởng bao gồm:

DANH SÁCH CÁC MỐC THƯỞNG TÍCH LŨY

Mốc 1 : 10 Điểm Mốc 2 : 15 Điểm Mốc 3 : 20 Điểm Mốc 4 : 25 Điểm
 Emote - Ready For Pain  Charm - Sinh Nhật  Ba lô - Hoàng Kim  Rương Chúa Hề *5