GIỚI THIỆU DÒNG SÚNG TRƯỜNG

Súng trường là dòng súng có lực sát thương lớn và tốc độ bắn cao, sở hữu khả năng tác chiến tuyệt vời trong những pha giao tranh ở tầm trung-xa. Đây là sự lựa chọn tuyệt vời cho mọi tay súng mới.
SÚNG HÌNH ẢNH SÁT THƯƠNG TỐC ĐỘ BẮN ĐỘ CHÍNH XÁC CỰ LY ĐỘ LINH HOẠT
A47K SÁT THƯƠNG 70 TỐC ĐỘ BẮN 55 ĐỘ CHÍNH XÁC 48 CỰ LY 66 ĐỘ LINH HOẠT 60
M4A SÁT THƯƠNG 45 TỐC ĐỘ BẮN 60 ĐỘ CHÍNH XÁC 70 CỰ LY 45 ĐỘ LINH HOẠT 60
ASM10 SÁT THƯƠNG 60 TỐC ĐỘ BẮN 55 ĐỘ CHÍNH XÁC 51 CỰ LY 55 ĐỘ LINH HOẠT 55
Type 25 SÁT THƯƠNG 55 TỐC ĐỘ BẮN 70 ĐỘ CHÍNH XÁC 44 CỰ LY 35 ĐỘ LINH HOẠT 60
LK24 SÁT THƯƠNG 46 TỐC ĐỘ BẮN 62 ĐỘ CHÍNH XÁC 66 CỰ LY 50 ĐỘ LINH HOẠT 60
AK117 SÁT THƯƠNG 50 TỐC ĐỘ BẮN 70 ĐỘ CHÍNH XÁC 55 CỰ LY 45 ĐỘ LINH HOẠT 60
M16 SÁT THƯƠNG 65 TỐC ĐỘ BẮN 45 ĐỘ CHÍNH XÁC 60 CỰ LY 60 ĐỘ LINH HOẠT 60
BK57 SÁT THƯƠNG 48 TỐC ĐỘ BẮN 63 ĐỘ CHÍNH XÁC 65 CỰ LY 50 ĐỘ LINH HOẠT 60
ICR-1 SÁT THƯƠNG 45 TỐC ĐỘ BẮN 57 ĐỘ CHÍNH XÁC 76 CỰ LY 48 ĐỘ LINH HOẠT 60