GIỚI THIỆU DÒNG SÚNG SHOTGUN

Ưu điểm sát thương lớn và phạm vi gây sát thương rộng ở tầm bắn rất gần, có thể vừa bắn vừa nạp đạn, dòng súng Shotgun được mệnh danh là "lưỡi hái tử thần" trong những pha giao tranh áp sát!
SÚNG HÌNH ẢNH SÁT THƯƠNG TỐC ĐỘ BẮN ĐỘ CHÍNH XÁC CỰ LY ĐỘ LINH HOẠT
BY15 SÁT THƯƠNG 85 TỐC ĐỘ BẮN 20 ĐỘ CHÍNH XÁC 80 CỰ LY 30 ĐỘ LINH HOẠT 75
Striker SÁT THƯƠNG 70 TỐC ĐỘ BẮN 35 ĐỘ CHÍNH XÁC 85 CỰ LY 30 ĐỘ LINH HOẠT 75
HS2126 SÁT THƯƠNG 75 TỐC ĐỘ BẮN 45 ĐỘ CHÍNH XÁC 70 CỰ LY 15 ĐỘ LINH HOẠT 80
HS0405 SÁT THƯƠNG 90 TỐC ĐỘ BẮN 5 ĐỘ CHÍNH XÁC 85 CỰ LY 30 ĐỘ LINH HOẠT 75