GIỚI THIỆU DÒNG SÚNG MÁY

Là dòng súng nổi tiếng với hộp đạn lớn chứa siêu nhiều đạn, tốc độ bắn và sát thương cao. Sử dụng súng máy, các Chiến Binh CODM có thể thoải mái "xả đạn" hoặc "đục tường" để tiêu diệt kẻ thù đang phục kích.
SÚNG HÌNH ẢNH SÁT THƯƠNG TỐC ĐỘ BẮN ĐỘ CHÍNH XÁC CỰ LY ĐỘ LINH HOẠT
M4LMG SÁT THƯƠNG 60 TỐC ĐỘ BẮN 55 ĐỘ CHÍNH XÁC 55 CỰ LY 45 ĐỘ LINH HOẠT 40
RDP SÁT THƯƠNG 65 TỐC ĐỘ BẮN 65 ĐỘ CHÍNH XÁC 40 CỰ LY 50 ĐỘ LINH HOẠT 40
UL736 SÁT THƯƠNG 70 TỐC ĐỘ BẮN 60 ĐỘ CHÍNH XÁC 40 CỰ LY 55 ĐỘ LINH HOẠT 40
S36 SÁT THƯƠNG 75 TỐC ĐỘ BẮN 75 ĐỘ CHÍNH XÁC 32 CỰ LY 46 ĐỘ LINH HOẠT 40