GIỚI THIỆU DÒNG SÚNG BẮN TỈA

Sát thương khủng khiếp trong mỗi phát đạn chính xác, tầm bắn cực xa kết hợp với lối chơi ẩn nấp tại những vị trí cao, súng bắn tỉa chính là món vũ khí luôn gieo rắc "nỗi kinh hoàng" cho kẻ địch!
SÚNG HÌNH ẢNH SÁT THƯƠNG TỐC ĐỘ BẮN ĐỘ CHÍNH XÁC CỰ LY ĐỘ LINH HOẠT
DL-Q33 SÁT THƯƠNG 90 TỐC ĐỘ BẮN 15 ĐỘ CHÍNH XÁC 60 CỰ LY 95 ĐỘ LINH HOẠT 45
M21 EBR SÁT THƯƠNG 80 TỐC ĐỘ BẮN 35 ĐỘ CHÍNH XÁC 60 CỰ LY 95 ĐỘ LINH HOẠT 45
XPR-50 SÁT THƯƠNG 80 TỐC ĐỘ BẮN 40 ĐỘ CHÍNH XÁC 55 CỰ LY 90 ĐỘ LINH HOẠT 45
Arctic. 50 SÁT THƯƠNG 85 TỐC ĐỘ BẮN 30 ĐỘ CHÍNH XÁC 60 CỰ LY 95 ĐỘ LINH HOẠT 50
Locus SÁT THƯƠNG 95 TỐC ĐỘ BẮN 17 ĐỘ CHÍNH XÁC 55 CỰ LY 95 ĐỘ LINH HOẠT 45