Huấn Luyện

HƯỚNG DẪN COD: MOBILE - THỬ THÁCH KATANA

Thử Thách Katana là sự kiện lấy thưởng của COD: Mobile. Phần thưởng gồm: Sơn Xịt, ngoại trang lựu đạ...

Thử Thách Katana là một sự kiện lấy thưởng thông qua một loạt hoạt động theo yêu cầu của COD: Mobile

Phần thưởng của sự kiện này gồm: Sơn Xịt, ngoại trang lựu đạn, ngoại trang súng lục và đặc biệt kiếm Katana dành cho cận chiến. 

Bạn cần hoàn thành các yêu cầu thử thách nằm trong phần: 


SỰ KIỆN -> NỔI BẬT -> THỬ THÁCH KATANA


Thử Thách Katana

Thời hạn: 31/07 - 07/08

Thể thức: 10 thử thách 


Tổng điểm cần đạt: 90
1. THI ĐẤU “ĐỐI KHÁNG”


Thử Thách Katana

Trong chế độ chơi MP, bạn hãy thi đấu 10 trận dạng chơi Đối Kháng. 


Số lượng yêu cầu: 10 trận.

Thưởng: 10 điểm. 
2.  CHIẾM ĐIỂM NÓNG TRONG “TRANH ĐOẠT” 


Thử Thách Katana

Trong chế độ chơi MP, bạn hãy chiếm các điểm nóng 10 lần trong dạng chơi Tranh Đoạt. 


Số lượng yêu cầu: 10 lần.

Thưởng: 8 điểm.
3. THI ĐẤU “CHIẾM CỨ ĐIỂM”


Trong chế độ chơi MP, bạn hãy tham gia 8 trận đấu dạng chơi “Chiếm Cứ Điểm”.


Số lượng yêu cầu: 8 trận.

Thưởng: 8 điểm.
4. THI ĐẤU MP


Thử Thách Katana

Trong chế độ chơi MP, bạn hãy tham gia 10 trận đấu bất kỳ dạng chơi nào.


Số lượng yêu cầu: 10 trận.

Thưởng: 12 điểm.
5. ĐẠT HẠNG 1 HOẶC MVP


Thử Thách Katana

Trong chế độ chơi MP, bạn hãy đạt hạng 1 hoặc MVP 4 lần.


Số lượng yêu cầu: 4 lần.

Thưởng: 8 điểm.
6. THI ĐẤU “QUYẾT ĐẤU”


Trong chế độ chơi MP, bạn thi đấu 30 trận dạng chơi Quyết Đấu.


Số lượng yêu cầu: 30 trận.

Thưởng: 10 điểm.
7. HẠ GỤC KẺ ĐỊCH BẰNG VŨ KHÍ ĐẶC BIỆT


Thử Thách Katana

Trong chế độ chơi MP, bạn hãy hạ gục 5 kẻ địch bằng Vũ khí đặc biệt.


Số lượng yêu cầu: 5 đối thủ.

Thưởng: 10 điểm.
8. THI ĐẤU 2V2


Trong chế độ chơi MP, bạn hãy tham gia 3 trận đấu dạng chơi 2v2, bản đồ Gulag.


Số lượng yêu cầu: 3 trận.

Thưởng: 8 điểm.
9. TÍCH LŨY ĐĂNG NHẬP


Thử Thách Katana

Yêu cầu dễ nhất: chỉ cần bạn tích lũy đăng nhập 5 ngày là đạt.


Số lượng yêu cầu: 5 ngày.

Thưởng: 20 điểm.
10. HẠ KẺ ĐỊCH BẰNG DR-H


Yêu cầu cuối cùng rất đơn giản: chỉ việc chơi chế độ bất kỳ và hạ gục 5 kẻ địch bằng súng DR-H.


Số lượng yêu cầu: 5 đối thủ.

Thưởng: 12 điểm.
CÁC PHẦN THƯỞNG


Có 4 mốc thưởng theo số điểm mà người chơi có được, với những phần thưởng khác nhau. 


30 điểm: Sơn Xịt - Máy Bay Rơi

Thử Thách Katana

40 điểm: Lựu Đạn Dính - Điểm Mù

Thử Thách Katana

60 điểm: MW11 - Điểm Mù

Thử Thách Katana

90 điểm: Katana

Thử Thách Katana

bài viết liên quan

Danh sách tin đang được cập nhật.