Huấn Luyện

HƯỚNG DẪN COD: MOBILE - CÁCH LẤY SÚNG TRƯỜNG HBRA3 BỀN BỈ

HBRA3 Bền Bỉ là một ngoại trang của súng HBRA3 thuộc lớp Súng Trường trong COD: Mobile, có được qua ...

HBRA3 Bền Bỉ là một ngoại trang của súng HBRA3 thuộc lớp Súng Trường trong COD: MobileĐể sở hữu được ngoại trang đẹp mắt của khẩu súng này, bạn cần hoàn thành một loạt các yêu cầu thử thách nằm trong phần dưới đây. 


SỰ KIỆN -> BATTLE PASS -> HIỆU QUẢ TỐI ĐA

HBRA3 Bền Bỉ

Thời hạn: 10/07 - 05/08

Thể thức: Có tất cả 8 thử thách bạn phải vượt qua.
1. HẠ GỤC KẺ ĐỊCH TRONG MP

HBRA3 Bền Bỉ

Trong bất kỳ chế độ nào của trận đấu MP, bạn hãy hạ gục 20 đối thủ sẽ hoàn thành được yêu cầu. 

Số lượng yêu cầu: 20 Đối thủ.

Thưởng: Lựu Đạn Choáng - Đốm Tuyết, 1000 XP Battle Pass.


2. HẠ GỤC KẺ ĐỊCH BẰNG SÚNG DR-H


HBRA3 Bền Bỉ

Trong bất kỳ chế độ chơi nào của MP, BR bạn hãy hạ gục 20 đối thủ bằng súng DR-H có được từ Battle Pass Mùa 8. 

Số lượng yêu cầu: 20 Đối thủ.

Thưởng: AK-47 - Đốm Tuyết, 1000 XP Battle Pass.


3. HẠ GỤC KẺ ĐỊCH BẰNG SÚNG AK-47 GẮN ỐNG NGẮM


HBRA3 Bền Bỉ

Trong bất kỳ chế độ chơi nào của MP, BR bạn hãy hạ gục 20 đối thủ bằng súng AK-47 gắn phụ kiện ống ngắm 1.5X.

Số lượng yêu cầu: 20 Đối thủ.

Thưởng: TYPE 25 - Đốm Tuyết, 1000 XP Battle Pass.


4. HẠ GỤC KẺ ĐỊCH ĐÃ TIÊU DIỆT BẠN

HBRA3 Bền Bỉ

Như tên gọi của nhiệm vụ, hãy hạ gục kẻ địch đã tiêu diệt bạn 3 lần trong trận đấu.

Số lượng yêu cầu: 3 Lần.

Thưởng: Thẻ Mật Danh Inferno, 2000 XP Battle Pass.

5. HẠ GỤC KẺ ĐỊCH BẰNG SÚNG TYPE 25 GẮN PHỤ KIỆN

HBRA3 Bền Bỉ

Trong bất kỳ chế độ chơi nào của MP, BR bạn hãy hạ gục 20 đối thủ bằng súng TYPE 25 gắn phụ kiện bất kỳ, tính luôn cả ống ngắm.

Số lượng yêu cầu: 20 Đối thủ.

Thưởng: ICR-1 - Bền Bỉ, 3000 XP Battle Pass.


6. HẠ GỤC KẺ ĐỊCH BẰNG SÚNG HBRA3 GẮN PHỤ KIỆN YÊU CẦU

HBRA3 Bền Bỉ

Trong bất kỳ chế độ chơi nào của MP, BR bạn hãy hạ gục 20 đối thủ bằng súng HBRa3 gắn phụ kiện Tay Cầm Sau và 1 phụ kiện bất kỳ khác, tính luôn cả ống ngắm.

Số lượng yêu cầu: 20 Đối thủ.

Thưởng: HBRa3, 4000 XP Battle Pass.


7. HẠ GỤC KẺ ĐỊCH BẰNG SÚNG HBRA3


HBRA3 Bền Bỉ

Trong bất kỳ chế độ chơi nào của MP, BR bạn hãy hạ gục 20 đối thủ bằng súng HBRa3 không gắn phụ kiện.

Số lượng yêu cầu: 20 Đối thủ.

Thưởng: Thẻ XP Vũ Khí Tím, 5000 XP Battle Pass.

8. HẠ GỤC KẺ ĐỊCH BẰNG SÚNG HBRA3 GẮN PHỤ KIỆN YÊU CẦU

HBRA3 Bền Bỉ

Trong bất kỳ chế độ chơi nào của MP, BR bạn hãy hạ gục 20 đối thủ bằng súng HBRa3 gắn phụ kiện Tay Cầm Sau và 3 phụ kiện bất kỳ khác, tính luôn cả ống ngắm.

Số lượng yêu cầu: 30 Đối thủ.

Thưởng: HBRa3 Bền Bỉ, 6000 XP Battle Pass.

bài viết liên quan

Danh sách tin đang được cập nhật.